Brčko 

Održana  110. vanredna i 82. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

Vlada Brčko distrikta BiH danas je okončala 110. vanrednu sjednicu na kojoj je usvojila Prijedlog odluke o zaduženju Brčko distrikta BiH prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu učešća Brčko distrikta BiH u raspodjeli sredstava Instrumenta za brzo finansiranje (RFI) od Međunarodnog monetarnog fonda.

 

Vlada je na vanrednoj sjednici usvojila i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava sa pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2020. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, udruženjima građana i nevladinim organizacijama, prvi dio i Prijedlog odluke o imenovanju člana Radne grupe za izradu strategije u oblasti migracija i azila i akcionog plana za period 2021-2025. godina.

 

Članovi Vlade danas su nastavili i 82. redovnu sjednicu na kojoj su usvojili Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o vrsti i visini naknade za rad Komisije za određivanje zemljišta koje pripada stambenim zgradama, Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih grantova u 2020. godini u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja – I dio, Prijedlog odluke o raspolaganju imovinom Brčko distrikta BiH putem specijalne pogodbe i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt srednjoročne makroekonomske projekcije i fiskalne politike Brčko distrikta BiH 2021–2023. godine.

Related posts