Nedjelja, 26 Maja, 2024
No menu items!

O NAMA

Naša misija

Kvalitetnije, brže i cjelovitije informiranje građana. Unapređivanje medijske kulture, podsticanje kreativnog poslovnog ambijenta u Distriktu i okruženju. Specifičnim tv programima za dijasporu uspostaviti i stalno jačati veze sa građanima BiH koji žive u oko 100 zemalja svijeta, te i njima samima omogućiti redakcijske i distributivne resurse naše Televizije, promocija Brčko distrikta i njegovih kulturnih, turističkih, privrednih, ljudskih i drugih resursa.

Ciljevi BDC Televizije

  • Tačna i pravovremena informacija je bogatstvo!
  • Pribaviti i distribuirati kvalitetnu informaciju, poticati kulturu komuniciranja i kroz vlastito djelovanje njegovati etiku u novinarskoj profesiji.
  • Biti prvi medijski projekat u okruženju koji će omogućiti gledaocima da sami kreiraju svoju vlastitu programsku šemu, odgovorno učestvuju u kreiranju programa što im prvi u regionu obezbjeđujemo putem najnovijih informacionih tehnologija.
  • Osigurati građaninu-gledaocu interaktivnu komunikaciju sa kreatorima tv programa kroz vlastitu kreativnost u pribavljanju, obradi i plasmanu tv sadržaja.
  • Postati referentan elektronski medij za oglašavanje komercijalnih poruka i za najzahtjevnije poslovne subjekte, vladine i nevladine organizacije, za međunarodne institucije, organizacije i kompanije.
  • Postati poželjan poslovni partner za stručne, moralne i ambiciozne mlade ljude koji se žele dokazivati u inovativnim medijskim tehnologijama.
  • Izgraditi visokoprofesionalnu regionalnu Televiziju koja će kroz svoju dosljednu informativnu, edukativnu i rekreativnu funkciju biti inicijator pozitivnih promjena u svojoj sredini, bh. društvu i okruženju.

Naša vizija

Postati respektabilna regionalna DIGITALNA TV, web, kablovska, zemaljska i satelitska televizija dostupna širom svijeta koja je utemeljena na filozofiji: misli lokalno, djeluj globalno?!

Šta smo do sad uradili

DOBRODOŠLI U NOVI SVIJET! BDC Televizija je konceptualno zamišljena kao novi, savremeni medij koji će da prezentuje Bosnu i Hercegovinu i Brčko distrikt u najboljem svjetlu kroz sasvim, za ove prostore, novu dimenziju. Televizija, odnosno pojam televizije kao visokopozicioniranog faktora društvene zajednice, treba da u svojim temeljima sadrži kako misiju, tako i svoju viziju. Ono sa čime je BDC Televizija krenula u svoj proboj na tržište lokalnih i svjetskih medija je prvenstveno savremena tehnologija. Analogni sistem emisije programskog sadržaja u svijetu je uveliko postalo zastarjela vrsta tehnologije koja nema budućnosti, tako da smo od samog početka donijeli odluku o nabavci trenutno najsavremenije tehnologije koju tržište može ponuditi. HD tehnologija i oprema je danas u svijetu modernih elektroničkih medija postala nezaobilazna stvar tako da je naša televizija trenutno potpuno opremljena svim elementima od ulaza do izlaza signala za HD rezoluciju, a samim produženjem dozvole smo od Regulatorne agencije za komunikacije i dobili potvrdu da ispunjavamo sve tehničko tehnološke uslove za gore navedenu konfiguraciju. Kada govorimo o lokalnim i većini BH televizijskih stanica, naša medijska kuća je jedna od rijetkih koja posjeduje ovu vrstu tehnologije. Glavna odlika ove opreme je dovođenje prenosa slike i zvuka do savršenstva te iznimna lakoća povezivanja sa svim drugim vrstama elektroničke opreme za komunikaciju što uveliko olakšava rad operaterima i ubrzava prenos informacija do sada nezamislivih brzina. Da je internet najveće medijsko tržište odavno je već poznata činjenica te je bilo neminovno da se pojavimo i tamo. Naša internet stranica (www.brcko.tv) je od 09.12.2009 god. zabilježila respektabilan broj posjeta, što samo govori o zainteresovanosti naših građana širom planete za stvaranje jednog ovakvog projekta.Tu je i nezaobilazni facebook gdje za sada imamo ogroman broj prijatelja.

Da bismo u svakom trenutku bili spremni pokriti dešavanja u našem gradu i okolini, oformili smo mrežu linkova pozicioniranih na ključnim mjestima u Distriktu, što nam omogućava direktno prenošenje događaja te direktno uključivanje u program bez gubljenja vremena na fizički prijenos snimljenog materijala. Sva ova tehnologija bi bila neupotrebljiva, ili u najmanju ruku nedovoljno iskorištena, bez iskusnog i edukovanog tima ljudi koji se okupio oko projekta stvaranja najsavremenije televizije.Tim za sada čine 10 stalno uposlenih radnika, 4 stručna saradnika iz zemlje i inostranstva te 5 radnika na probnom radu i edukaciji sa daljnom tendencijom upošljavanja većeg broja ljudi što će se zasigurno desiti kako budemo rasli na medijskom tržištu. Zahvaljujući potpisanim ugovorima sa nekolicinom kablovskih operatera u Bosni i Hercegovini (Teleinformatika-Sarajevo i KA Elektronic-Sarajevo), MOJA TV BH Telecom, Conram Brčko, BHB Tuzla, Elta Cable naš program je već moguće pratiti širom BiH.

Uskoro kreće i digitalni signal na nivou BiH tako da se nadamo što skorijem, samostalnom, slanju našeg signala. Dobrodošli u novi svijet!!!