Brčko 

Skupština Brčko distrikta: Pokrenuta inicijativa za pokretanje postupka utvrđivanja povrede Kodeksa

Ovim zahtjevom obraćam se Komisiji za sprovođenje Kodeksa ponašanja zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH, kako bi ista provela postupak utvrđivanja povrede Kodeksa ponašanja zastupnika Admira Nukovića koji duže vrijeme ne dolazi na sjednice skupštine, niti je opravdao svoj nedolazak na sjednice u skladu sa Poslovnikom.

Uvidom u evidencije prisustva ustanovljeno je da zastupnik Admir Nuković nije prisustvovao sjednicama Skupštine kontinuirano počevši od marta 2019. godine pa do dana pisanja ovog zahtjeva.

Pokretanje postupka smatram opravdanim sa stanovišta interesa građana, očuvanja digniteta Skupštine kao institucije, te očuvanja digniteta zastupnika u Skupštini.

Stoga molim Komisiju da razmotri kršenje odredbi Kodeksa ponašanja zastupnika, svake odredbe pojedinačno, kako ću dalje navesti, kao i svih odredbi u cjelosti, uzimajući u obzir težinu povrede Kodeksa.

  1. Mišljenja sam da ponašanje zastupnika Admira Nukovića koji više od jedne godine nije došao na sjednice skupštine i koji nije ni jednom opravdao svoj nedolazak na sjednice predstavlja povredu Kodeksa ponašanja zastupnika Skupštine Brčko distrikta BiH, glava III. Opšta pravila ponašanja – tačke 1. koja propisuje:

„1. Zastupnici će poštovati Ustav Bosne i Hercegovine. Statut Brčko distrikta BiH i sve propise Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH.“

Nepoštovanje propisa zastupnika Admira Nukovića se odnosi na član 12 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH kojim je propisano da zastupnici koji su spriječeni da prisustvuju sjednici skupštine ili komisije dužni su da blagovremeno o tome obavijeste predsjednika skupštine ili predsedavajućeg komisije i navedu razloge svog izostanka, što imenovani zastupnik nije učinio ni u jednom slučaju do danas, odnosno do podnošenja zahtjeva za utvrđivanje kršenja kodeksa ponašanja.

  1. Svojim nedolaskom u dužem vremenskom periodu, kako je prethodno navedeno, ne predstavlja ponašanje koje bi se moglo percipirati općim interesom, ili interesom građana. Stava sam, da predstavlja zloupotrebu prava zastupnika. Neizvršavanje, odnosno izbjegavanje odgovornosti i dužnosti zastupnika i jasno propisanih poslovničkih procedura, ne predstavlja ponašanje za dobrobit građana i dobrobit Brčko distrikta BiH. Pravo prisustva sjednicama Skupštine i njenih komisija, nije osobni privilegij, nego pravo na slobodno izvršavanje povjerenih dužnosti i obaveza u općem interesu. Stoga sam mišljenja da svojim ponašanjem zastupnik Admir Nuković ne služi općem interesu, interesu Brčko distrikta BiH ili interesu građana. Mišljenja sam da je nedolaskom na sjednice Skupštine i njenih komisija zastupnik povrijedio tačke 3 i 5 glava III. Opšta pravila ponašanja, koje propisuju:

„ 3. U vršenju svog mandata zastupnici ne  smiju stavljati vlastite interese ispred općih interesa.“ i

„ 5. Zastupnici će uvijek služiti općem interesu i suzdržavat će se od svakog ponašanja kojim mogu ugroziti svoj i kredibilitet Skupštine. Zastupnik je dužan da se ponaša na način kojim će očuvati i pojačati povjerenje građana u integritet i efikasnost Skupštine.“.

Kontinuiranim nedolaskom, duži vremenski period, zastupnik narušava dignitet institucije i dignitet drugih zastupnika. Ovakvo ponašanje ne predstavalja konzumaranje prava, nego zloupotrebu istog. Ovakvo ponašanje se ponavlja. Poslovničke odredbe su precizne. Zastupnik nije opravdao svoje odsustvovanje više od godinu dana. Skupštini nije dostavljeno bilo kakvo obrazloženje o tome, ni pisano ni usmeno. O razlogu odsustvovanja Skupština i javnost nije upoznata. Stoga smatram potpuno opravdanim pokretanje postupka.

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH

Esed Kadrić

Related posts