BiH 

ZVANIČNICI TUŽILAŠTVA BIH UČESTVUJU NA 18. SAVJETOVANJU IZKRIVIČNOPRAVNE OBLASTI

Glavna tužiteljica Gordana Tadić i tužioci Tužilaštva BiH su imali uloge moderatora, izlagača i
učesnika na više tema iz tužilačke prakse, iz nadležnosti Tužilaštva BiH.
Centralna tema pravnog savjetovanja na kojem učestvuju zvaničnici tužilaštava, sudova, Ministarstva pravde,
Advokatske komore i nevladinog sektora odnosi se na primjenu materijalnih i procesnih odredbi krivičnih zakona u
Bosni i Hercegovini.
Glavna tužiteljica Gordana Tadić je bila moderator sesije o aktuelnim izazovima u borbi protiv trgovine ljudima i
krijumčarenja migranata u Bosni i Hercegovini kao vrlo aktuelne teme u okviru migracijskih kretanja u BiH, u okviru
koje je izlaganje imala i tužiteljica Tužilaštva BiH Merisa Nurkić.
Tužilac Tužilaštva BiH Sedin Idrizović je imao stručno izlaganje na temu izmjene optužnice na glavnom pretresu i
situacija u praksi, tužiteljica Vedrana Mijović je govorila o mjerama zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini, tužilac
Mersudin Pružan je izlagao na temu prigovora prilikom ispitivanja svjedoka na glavnom pretresu, a tužilac Miroslav
Marković je posvetio izlaganje principu zakonitosti i imunitetu svjedoka u krivičnim postupcima.
Tužilac Miroslav Marković je bio i u organizacijskom odboru savjetovanja.
U okviru savjetovanja učesnici su učestvovali na panelima koji su se odnosili na stručna pitanja iz oblasti procesuiranja
predmeta ratnih zločina, finansijskog i privrednog kriminala, zloupotrebe položaja ili ovlasti, oduzimanja nezakonite
imovinske koristi, a također značajne su bile i sesije na kojima su se učesnici bavili detaljima iz prakse koji se odnose
na stručna vještačenja, krivična djela počinjena na internetu te saslušanje svjedoka putem video-linka, kao i brojne
druge teme iz svakodnevne pravosudne prakse.

Još vijesti iz ove kategorije