Programska šema

PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAKSUBOTA

16:00 REKLAME

16:05 BDC PUTOPISI

16:30 ZELENA PATROLA

16:55 REKLAME

17:00 FLASH VIJESTI

17:05 BRČKO NA DLANU

17:55 REKLAME

18:00 FLASH VIJESTI

18:05 ULTRAZVUK

18:20 POGLED U PROŠLOST

18:25 ORDINACIJA

18:50 REKLAME

18:55 CENTRALNE VIJESTI

19:30 IT NETWORK (R)

20:00 REKLAME

20:05 TURIZAM PLUS

20:55 REKLAME

21:00 FLASH VIJESTI

21:05 PROLOG

21:45 BDC PUTOPISI (R)

21:55 REKLAME

22:00 VIJESTI

22:30 ORDINACIJA (R)

23:00 REKLAME

23:05 GAMEPLAY (R)

23:30 ULTRAZVUK

00:05 REKLAME

16:00 REKLAME

16:05 VOA

16:35 BDC PUTOPISI

16:55 REKLAME

17:00 FLASH VIJESTI

17:05 SVET POLJOPRIVREDE

17:55 REKLAME

18:00 FLASH VIJESTI

18:05 ULTRAZVUK

18:25 ORDINACIJA

18:50 REKLAME

18:55 CENTRALNE VIJESTI

19:25 SLOBODNI LJUDI

20:00 REKLAME

20:05 MOJ PAS – edukativni program

20:20 ULTRAZVUK

20:55 REKLAME

21:00 FLASH VIJESTI

21:05 SUPER ŽENA PREKO RADIO ANTENA

21:25 POTRAGA ZA IZGUBLJENIM CIVILIZACIJAMA

21:55 REKLAME

22:00 VIJESTI

22:30 ORDINACIJA (R)

23:00 REKLAME

23:05 BRČKO NA DLANU (R)

00:05 REKLAME

16:00 REKLAME

16:05 VOA

16:35 HAPPY SCHOOL – edukativni program

16:55 REKLAME

17:00 FLASH VIJESTI

17:05 MOJ PAS – edukativni program (R)

17:25 ZDRAVLJE

17:55 REKLAME

18:00 FLASH VIJESTI

18:05 ULTRAZVUK

18:25 ORDINACIJA

18:50 REKLAME

18:55 CENTRALNE VIJESTI

19:25 POGLED U PROŠLOST

19:30 TV LIBERTY

19:55 REKLAME

20:00 IT NETWORK

20:30 KULT

20:55 REKLAME

21:00 FLASH VIJESTI

21:05 GAMEPLAY

21:30 SLOBODNI LJUDI (R)

21:55 REKLAME

22:00 VIJESTI

22:30 ORDINACIJA (R)

23:00 REKLAME

23:05 POTRAGA ZA IZGUBLJENIM CIVILIZACIJAMA (R)

16:00 REKLAME

16:05 VOA

16:35 PORTRET AUTORA

16:55 REKLAME

17:00 FLASH VIJESTI

17:05 BRČKO NA DLANU

17:55 REKLAME

18:00 FLASH VIJESTI

18:05 ULTRAZVUK

18:25 ORDINACIJA

18:50 REKLAME

18:55 CENTRALNE VIJESTI

19:30 DOM NA KVADRAT (DOM2)

19:55 REKLAME

20:00 PROLOG (R)

20:40 POGLED U PROŠLOST

20:50 5 MINUTA SMJEHA

20:55 REKLAME

21:00 FLASH VIJESTI

21:05 PRIČE O NAMA

21:20 PERSPEKTIVA

21:55 REKLAME

22:00 VIJESTI

22:30 ORDINACIJA (R)

23:00 REKLAME

23:05 TV LIBERTY (R)

23:30 ODBACIMO PREDRASUDE

23:50 5 MINUTA SMJEHA

00:05 REKLAME

16:00 REKLAME

16:05 VOA

16:35 BDC PUTOPISI

16:55 REKLAME

17:00 FLASH VIJESTI

17:05 ZDRAVLJE (R)

17:30 UPOZNAJMO BIH

17:55 REKLAME

18:00 FLASH VIJESTI

18:05 SUPER ŽENA PREKO RADIO ANTENA (R)

18:25 ORDINACIJA

18:50 REKLAME

18:55 VIJESTI

19:25 ULTRAZVUK

20:00 REKLAME

20:05 RUSSIA TODAY

20:30 PERSPEKTIVA (R)

20:55 REKLAME

21:00 FLASH VIJESTI

21:05 DOM NA KVADRAT (DOM2) (R)

21:30 5 MINUTA SMJEHA

21:35 ULTRAZVUK (R)

21:55 REKLAME

22:00 VIJESTI

22:30 ORDINACIJA (R)

23:25 REKLAME

23:30 BRČKO NA DLANU (R)

00:05 REKLAME

16:00 REKLAME

16:05 PROLOG (R)

16:35 BDC PUTOPISI (R)

16:50 REKLAME

17:00 BRČKO NA DLANU (R – ponedjeljak)

17:55 REKLAME

18:00 MOJA PAS (R)

18:30 IT NETWORK (R)

18:50 REKLAME

18:55 INFOSEDMICA

19:30 SUPER ŽENA PREKO RADIO ANTENA

19:55 REKLAME

20:00 PORTRET AUTORA (R)

20:30 ZDRAVLJE (R)

20:55 REKLAME

21:00 SVET POLJOPRIVREDE (R)

21:55 REKLAME

22:00 INFOSEDMICA

22:30 BRČKO NA DLANU (R – četvrtak)

23:20 PRIČE O NAMA (R)

00:15 REKLAME