Brčko 

Održan prvi nastavak 66. redovne sjednice Skupštine

Skupština Brčko distrikta nastavila je u ponedjeljak 3. augusta 2020. godine 66. redovnu sjednicu. Razmatrani su i usvojeni izvještaji Mandatsko-imunitetske komisije o provedenim procedurama za izbor kandidata za članove upravnih odbora JP „Radio Brčko“ i JP „Komunalno Brčko“, kao i odluke o imenovanju članova upravnih odbora ovih javnih preduzeća.

Usvojeno je više odluka o utvrđivanju javnog interesa Brčko distrikta BiH za izgradnju infrastrukturnih objekata kao i četrnaest odluka o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje poslovnim prostorima i nekretninama bez naknade od strane nevladinih organizacija i udruženja.

„Smatram da je dobro da su usvojeni njihovi zahtjevi jer znamo u kakvom se stanju nalazi imovina Brčko distrikta, da je napuštena i zapuštena. Ako ništa drugo, udruženja će održavati te poslovne prostore“, rekao je Ivo Filipović, potpredsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH. Rekao je da je cjelokupna procedura provedena u skladu sa zakonom i da su odluke donesene u korist organizacija i udruženja koji su podnijeli zahtjeve.

„Opredjeljenje Skupštine je da se iznađu mogućnosti da se udovolji i svim drugim udruženjima koja se obrate zahtjevom za dodjelu prostora na korištenje bez naknade“, istakao je potpredsjednik Filipović. Pojasnio je da su prostori dodijeljeni na korištenje u periodu od dvije godine  uz obavezu plaćanja PDV-a kao i da se ugovor može prekinuti i prije ukoliko Vlada bude imala potrebu za prostorima koji su dodijeljeni bez naknade.

Poslanici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o procedurama u postupku usklađivanja propisa Brčko distrikta BiH s pravom Evropske unije kao i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JZU „Zdravstveni centar Brčko“.

Skupština je povukla s dnevnog reda razmatranje Prijedloga odluke o usvajanju srednjoročnog plana razvoja zdravstvene zaštite Brčko distrikta BiH jer nije dobio podršku nadležne Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu. Komisija je tražila korekcije ovog dokumenta uz prisustvo članova tima koji je radio na izradi ovog dokumenta.

Podršku poslanika dobio je Izvještaj o radu Nadzornog odbora JZU „Zdravstveni centar Brčko“, Izvještaj o radu i finansijskom stanju kao i Izvještaj o završnom računu JP “Luka Brčko“ u 2019. godini. Date su i saglasnosti na nekoliko pravilnika među kojima i saglasnost na Pravilnik o radu JP „Komunalno Brčko“ uz Zaključak koji obavezuje Upravni odbor ovog preduzeća da izmijeni član 51 Pravilnika i definiše način i uslove ostvarivanja prava na neplaćeno odsustvo zaposlenih.

U prvom nastavku 66. redovne sjednice razmatrana je Informacija o radu Nezavisnog odmora za izbor šefa Policije Brčko distrikta u prvom polugodištu ove godine kao i više drugih informacija među kojima i Informacija o snabdijevanju ruralnih naseljenih mjesta u Brčko distriktu vodom.

Sjednica je prekinuta kod razmatranja Nacrta zakona o izmjeni i dopuni Zakona o podsticaju u poljoprivrednoj proizvodnji i bit će, prema riječima potpredsjednika Filipovića, nastavljena u četvrtak 6. augusta 2020. godine prije vanredne sjednice Skupštine na kojoj treba da se razmatra rebalans budžeta Brčko distrikta.

Related posts