Brčko 

Pojedinačna subvencija za komunalne usluge 66 maraka

Vlada Brčko distrikta prije nekoliko dana usvojila je Odluku o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava kao i Program utroška sredstava za subvencije osobama u stanju socijalnih potreba za komunalne usluge. Tako da će korisnici u stanju socijalnih potreba ove godine ostvariti subvencije  ranije nego prethodnih godina, a sve u svrhu pomoći ovim kategorijama stanovništva tokom pandemije izazvane korona virusom.

Subvencije ostvaruju penzioneri koji su u 2020. godini ostvarili pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 150 KM kojih ima 6.754, te korisnici socijalno-programskih mjera.

Nataša Stevanović

„Također, prava ostvaruju i nezaposlena lica evidentirana do 1. aprila 2020. godine u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i to žene s navršenih 55 godina života i starije i muškarci s navršenih 60 godina života i stariji, ukupno njih 2.603 korisnika. Zatim korisnici stalne osnovne novčane pomoći prema posljednjim evidencijama za mjesec kada se donosi Odluka, hraniteljske porodice djece bez roditeljskog staranja i punoljetnih lica smještenih u hraniteljske porodice njih ukupno 929. Onda porodice djece ometene u psihofizičkom razvoju evidentirana prema posljednjim evidencijama za mjesec kada se donosi Odluka  kojih je 424. Ratni vojni invalidi i mirnodopski invalidi evidentirani u Službi za boračko-invalidsku zaštitu čija lična invalidnina ne prelazi iznos od 371,77 konvertibilne marke kojih je evidentirano 1.338 kao i slijepa lica korisnici dodatka za njegu i pomoć od drugog lica, koji istovremeno nisu korisnici penzije ili stalne osnovne novčane pomoći ili evidentirani na Zavodu za zapošljavanje, njih četvoro“, precizirala je šef Centra za socijalni rad Nataša Stevanović.

Dodala je da je za ove svrhe izdvojeno 830.000 maraka, te da će pojedinačna subvencija iznositi 66 maraka.

Naglasila je da su nalozi za prenos sredstava u iznosu od 795.432 marke Komunalnom pripremljeni zajedno sa spiskovima za ukupno 12.052 korisnika, dok će preostali iznos biti prebačen kad novoevidentirani penzioneri ostvare jednokratnu pomoć u septembru ove godine.

Radio Brčko

Related posts