Brčko 

Od danas počinje primjena izmjenjenog Zakona o porezu na dohodak

Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak Brčko distrikta stupa na snagu danas, a primjenjivaće se na odredbe koje koje se odnose na oslobađajuće faktore kada je oporezivanje plata i drugih dohodaka u pitanju.

Direktor Poreske uprave Brčko distrikta Miodrag Trifković je istakao da se ove odredbe uglavnom odnose na oslobađajuće faktore kada je u pitanju oporezivanje plata i druge vrste nesamostalnog rada kao i vrste dohodaka.

„Osnovni oslobođeni iznos kroz ovaj zakon, koji je donijela Skupština Brčko distrikta , povećali smo s 300 KM na 500 KM. S obzirom na to da je taj koeficijent povećan na 500 KM, on je praktično implicirao povećanje i onih koeficijenata koji se odnose na izdržavane članove. Taj koeficijent je 0,5 i onda više neće biti 150 KM, nego 250 KM“, rekao je Trifković,

Sve ove odredbe osnose se isključivo na isplate od 3. jula, od stupanja zakona na snagu, a Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak došlo do još nekih izmjena.

„Kada su u pitanju roditelji koji su se u dosadašnjem zakonu uvrštavali u oslobađajuće, odnosno izdržavane članove, sada je ovaj zakon roditelje ukinuo kao izdržavane članove. Ovim izmjenama napravio se napredak u smislu priznavanja olakšice kada su u pitanju izdržavana djeca. U dosadašnjem zakonu stajalo je da će se djeca smatrati izdržavanim ako su na redovnom školovanju i to do 27 godine života. Zakon je pretrpio izmjenu te se izdržavanim članovima smatraju djeca, naravno ako su nezaposlena i bez obzira da li su na redovnom školovanju ili su to redovno školovanje okončala, a sve do 27 godine života“, rekao je Trifković.

Ovaj je zakon takođe obuhvatio i priznavanje olakšice kod nerezidenata, lica koja su zaposlena u Distriktu, a svoje prebivalište imaju u entitetima ili nekim susjednim državama.

„Oni su po ovom zakonu dobili pravo na osnovni lični odbitak od 500 KM, ali nisu dobili prava ovih izdržavanih članova i nemaju dodatne koeficijente. Da bi ostvarili ta prava dužni su doći u Poresku upravu, otvoriti poresku karticu i takvu, ovjerenu karticu od naše Poreske uprave mogu odnijeti svom poslodavcu u Brčko diistriktu“, naglasio je Trifković.

On je naglasio da je ovim zakonom napravljen još jedan napredak u vezi s toplim obrokom.

„Mi smo išli na to da se praktično privrednicima Brčko distrikta izađe u susret, a samim tim i radnici imaju veću mogućnost da dobiju topli obrok. U ovom slučaju zakon je rekao da topli obrok neće biti oporezovan do visine od 7 KM“, naglasio je Trifković.

Related posts