Brčko 

Inspekcija pojačava kontrolu sladoleda

Dolaskom ljetnih dana pojačan je inspekcijski nazor nad ispravnošću hrane. Inspekcija će narednih dana intenzivnije provoditi kontrolu lako kvarljive hrane, poput mesnih proizvoda i sladoleda. 

Prema riječima glavnog inspektora brčanskog Inspektorata Zorana Gajića u proteklom razdoblju nije bilo nepravilosti pri kontroli hrane. Trenutno je na ovom polju angažirano pet sanitarnih i tri veterinska inspektora.

“U narednom periodu planiramo kontrolu mesnih proizvoda, a posebno sladoleda jer se pokazalo da je on osjetljiv zbog sirovina koje se koriste u proizvodnji”, kazao je Gajić, te dodao da se također vrši kontrola prehrambenih proizvoda koji se uvoze iz drugih zemalja, posebno voća, te da su dosadašnji rezultati zadovoljavajući.

Na pitanje koliko im se potrošači žale kaže da do sada nisu imali primjedbe na zdravstvenu ispravnost hrane, već na povećanje cijena određenih proizvoda i to u jeku pandemije koronavirusa.

Radio Brčko

Related posts