Brčko 

Usvojene Smjernice za izradu pravilnika o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u Brčkom

Članovi Vlade danas su usvojili i Smjernice za izradu pravilnika o pripravničkom stažu i
polaganju stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u Brčkom.
Akif Pezerović, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, rekao je da je ovo prva faza
donošenja ovog podzakonskog akta, a njim će se, kako je istakao, riješiti pitanje polaganja
stručnog ispita i odrađivanja pripravničkog staža u Brčkom za zdravstvene radnike.
„Sad imamo situaciju da se u Brčkom odrađuje pripravnički staž, a da se polaganje stručnog
ispita za zdravstvene radnike i saradnike obavlja u entitetima. Uskoro će sva ova procedura
moći da se provede u Brčkom“, rekao je Pezerović.
Na današnjoj sjednici usvojen je i Zakon o izmjeni Zakona o izvršenju Budžeta Brčko
distrikta BiH za 2020. godinu, Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dala je saglasnost
na Nacrt strategije za prihvat i integraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju u
Bosnu i Hercegovinu po osnovu sporazuma o readmisiji i Akcioni plan za period 2020–2023.
godine.

Usvojena je i Odluka o raspisivanju javnog oglasa za povjeravanje javnih ovlaštenja iz oblasti
tehničkih pregleda vozila te imenovano operativno tijelo (Odbor za razvoj) zaduženo za
provođenje procesa izrade i provođenja strategije razvoja Brčko distrikta BiH do 2027. godine
Usvojena je i Odluka o imenovanju članova Radne grupe za utvrđivanje koncepta izgradnje
sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Brčko distriktu BiH.

Related posts