Brčko 

Pravo na egzistencijalnu naknadu koriste i borci iz Distrikta

Izmjene i dopune federalnog Zakona o boračkim pravima, donijele su takozvanu „egzistencijalnu naknadu“, za pripadnike Armije Republike BiH i Hrvatskog Vijeća Obrane, kojom su obuhvaćeni i borci ovih vojnih komponenti sa područja Brčko distrikta BiH.

 

„Radi se o pravu na egzistencijalnu novčanu naknadu od pet maraka, po mjesecu provedenom u oružanim snagama. U ovom trenutku pomenuto pravo koristi 420 pripadnika ARBIH i 170 bojovnika HVO-a, a pojedinačna primanja im se kreću od 60 do 270 maraka mjesečno“, rekao je šef Službe za boračku zaštitu i pitanja civilnih žrtava rata Distrikta, Senad Bešić.

Inače, za korištenje ovog prava, koje finansira Vlada Federacije, demobilisani borac mora da je na evidenciji Zavoda za zapošljavavanje, da nema nikakvih primanja, te da je navršio 57 godina života.

Izvor: Radio Brčko

Related posts