Brčko 

JP Komunalno Brčko: Servisne informacije za utorak 26.05.2020. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije :

Brezovo Polje manji dio, Selo Brezovo Polje dio, Slijepčevići dio, Petkovača, Popovo Polje, Ražljevo, Krbeti i Posavci zastoj u trajanju od 9:30-14:30 h

TS 10/0,4 kV Islamovac (jedan NN izlaz) 1h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

Snabdjevanje gradskog i lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“ biće uredno.

Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina

RJ ČISTOĆA

Služba za odvoz otpada:

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Donji Brezik – Prvi Maj, Klanac – Rijeke – Brčko Novo, Omerbegovača – Boće – Boderište – Gornji Zovik – Donji Zovik – Štrepci, Seonjaci – Dubrave – Prijedor – Stjepkovica – Gredice 1, Eš naselje – Bijeljinska cesta – Brezovo Polje (Čaršija, Selo, Novo naselje).

Služba za javnu higijenu

  • ODRŽAVANJE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:
  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi se u dvije smjene
  • Mašinsko čišćenje kolovoza specijalnim vozilom
  • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: grad
  • Mašinsko košenje travnjaka: grad
  • Orezivanje zelene ograde: grad

OSTALE AKTIVNOSTI

  • Šalteri blagajne rade od 07:00 do 17:30 h. Pauza u radu je u periodu od 12:00 – 12:30 h, kada se vrši dezifekcija prostora. Molimo kupce da prilikom dolaska na blagajnu poštuju sve propisane mjere: prije ulaska u objekat nagaze spužvu sa dezinfekcionim sredstvom, dezinfikuju ruke, nose zaštitne maske na licu i da drže odstojanje jedni između drugih.
  • Šalteri Službe za odnose s kupcima i Službe za protokol i administraciju rade sa strankama do 13:00 h.

Za sve informacije, reklamacije, pohvale ili žalbe, najprije pozovite besplatnu info liniju 0800 505 07.

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili putem besplatne info linije 0800 505 07.

Related posts