Brčko 

JP Komunalno Brčko: Obavještenje za kupce – rad povodom praznika Ramazanskog bajrama

JP “Komunalno Brčko” obavještava kupce da će, zbog praznika Ramazanskog bajrama, koji se slavi u nedjelju 24. maja, u ponedjeljak 25. maja 2020. godine biti redukovana usluga prikupljanja i odvoza otpada.

  • Služba za odvoz otpada će najvećim dijelom realizovati uslugu odvoza kućnog smeća i komunalnog otpada u skladu sa redovnim Planom odvoza, ali odvoza smeća neće biti sa dionica: Grčica i Mujkići – Gluhakovac – Brod (desna strana).
  • Služba za javnu higijenu će 25. maja redovno obavljati svoje aktivnosti na održavanju čistoće javnih saobraćajnih i zelenih površina.

Šalteri blagajne neće raditi u ponedjeljak 25. maja 2020. godine.

Organizacione jedinice Fabrika vode i Distributivni centar upravljanja će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja usluga isporuke vode i električne energije, dok će ostale radne jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

Aktivnosti koje je preduzeće u obavezi da radi po nalozima Kriznog štaba Brčko distrikta BiH biće realizovane u skladu sa obavezama.

Za više informacija, pozvati besplatnu info liniju 0800 505 07.

 

Autor: JP Komunalno Brčko

Related posts