Brčko 

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta neće vršiti ovjeru knjižica do 15.04.2020. godine

Osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, kojima je u zdravstvenoj knjižici evidentirana poslednja ovjera sa najkasnije 31.08.2019. godine, a za koja se redovno uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje, Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH neće vršiti ovjeru knjižica do 15.04.2020. godine, kako bi se izbjegle gužve i provele mjere zaštite u navedenom periodu.

Mole se osigurana lica Fonda, da poštuju naredbu koja se odnosi na okupljanja građana, intrukciju o ličnoj higijeni i postupanju u periodu trajanja opasnosti od zaraze Korona virusom.

U vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja, upućuju se osigurana lica Fonda da se, ukoliko je to moguće, prioritetno obrate Fondu telefonom ili mejlom, radi smanjenja rizika od širenja Korona virusa. Fond će strankama informacije, u zavisnosti od njihovog karaktera, pružati telefonski odmah ili naknadno, pozivom strankama na njihov broj.

U slučaju potrebe dolaska u prostorije Fonda, osigurana lica se mole da:
– Poštuju odluke nadležnih organa o ponašanju u zatvorenom prostoru za vrijeme opasnosti od Korona virusa.
– Izbjegavaju dolaske u terminima najčešće gužve u Fondu.
– Budu strpljivi i drže odstojanje od drugih lica u razmaku od najmanje 1,5 metar.
– Dezinfikuju ruke prilikom ulaska u Fond, sredstvima koja su predviđena za tu namjenu i nalaze se na ulazu u Fond.

foto: radiobrcko.ba

Related posts