Brčko 

Usvojene Smjernice za izmjenu i dopunu Zakona o obrazovanju

Članovi Vlade odobrili su danas Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u Brčko distriktu BiH. Šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović rekao je da smjernice predstavljaju najveću reformu u obrazovanju od uspostave Distrikta a odnose se, u prvoj fazi, na uspostavu srednjih škola kao javnih ustanova.

„To je suština izmjena zakona kako bi se omogućilo što kvalitetnije i efikasnije obrazovanje u našem sistemu. Ostale smjernice odnose se na izmjenu tehničkih nedostataka postojećeg zakona; tretiranje godišnjeg odmora nakon opravdanog odsustva radnika što se najviše odnosi na porodilje; upisivanje škola u sudski registar; usklađivanje ocjenjivanja za prva tri razreda osnovne škole da bi se opisno ocjenjivanje zadržalo samo u prvom razredu; usklađivanje zakona s članom 41. Zakona o državnoj službi kada je riječ o zapošljavanju; određivanje zvaničnog početka školske godine i mogućnost produžetka zimskog, a ukidanja proljetnog raspusta”, pojasnio je Osmanović.

Još vijesti iz ove kategorije