Brčko 

Osnivanje staračkih domova u Brčko distriktu regulisano Pravilnikom

Osnivanje staračkih domova od sada će biti uređeno Pravilnikom. Na snazi je već deset dana i to je prvi put da Brčko distrikt ima takav pravilnik kojim su propisani minimalni uslovi za osnivanje staračkih domova.
Pravilnikom o opštim i tehničkim uslovima za osnivanje i rad ustanove socijalne zaštite za smještaj starih i odraslih lica propisani su, između ostalog, tehnički, građevinski, zdravstveni i kadrovski uslovi koje ustanova mora da ispunjava da bi bila starački dom. Nijedan starački dom od sada se ne može registrovati, a postojeći preregistrovati ukoliko se ne ispune svi propisani uslovi.
Privatne zdravstvene ustanove u svojoj registarciji imaju šifru da se bave time i kao takve su prolazile i dan danas prolaze kaže Nataša Stevanović šefica Pododjeljenja za socijalnu zaštitu Brčko distrikta BiH.
Upravo zbog toga nijedan takva ustanova nije mogla da zbrine lica u stanju socijalne potrebe, a po zahtjevu Pododjeljenja za socijalni rad jer nisu ispunjavali zakonom propisane uslove za prijavu na tender. Zato su na tenderu prolazile ustanove iz drugih opština i gradova. U njima je trenutno zbrinuto 50 starih osoba u stanju socijalne potrebe.
Takvih privatnih zdravstvenih ustanova u Distriktu sada ima oko 30.

Još vijesti iz ove kategorije