Brčko 

Za krivično djelo Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije A.C. (29) iz Brčkog osuđen na tri mjeseca zatvora

Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine saopštilo je da je okončalo postupak po optužnici protiv A. C. (29) iz Brčkog, optuženog da je posjedovao audio-vizuelni materijal na kojem je prikazan pornografski sadržaj djece i maloljetnika.

Njega je Apelacioni sud Brčko distrikta BiH za ovo krivično djelo osudio na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, nakon što je uvažio žalbu Tužilaštva na prvostepenu presudu kojom mu je bila izrečena uslovna osuda.

„Tužilaštvo je procesuiralo A. C. što je u periodu od aprila do augusta prošle godine, u namjeri da vrši pregled i da ga posjeduje, s interneta preuzimao pornografski sadržaj koji prikazuje djecu i maloljetne osobe. On je sa svog internet naloga 36 puta posjetio više web-stranica s fotografijama i video zapisima, koji prikazuju pornografski sadržaj djece i maloljetnika, te ga preuzeo i pohranio na svoj računar. A. C. je tako došao u posjed ukupno 183 fotografije na kojima su prikazana naga tijela djevojčica i maloljetnica, njihovi polni organi i grudi, kao i više desetina fotografija čiji sadržaj implicira na seksualno iskorištavanje djece i maloljetnika“, navedeno je u saopštenju.

Nakon intenzivne i sveobuhvatne istrage usmjerene na suzbijanje dječije pornografije, Tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv A. C. tereteći ga za krivično djelo Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije (iz člana 208, stav (1) Krivičnog zakona Brčko distirkta BiH).

Po održanom glavnom pretresu Osnovni sud BDBiH donio je presudu kojom je optuženom izrekao uslovnu osudu, osudivši ga uslovno na godinu dana zatvora.

Nezadovoljno sankcijom Tužilaštvo je izjavilo žalbu na ovu presudu tražeći od Apelacionog suda da se optuženom izrekne kazna zatvora.

Žalbom je naglašeno da se prvostepenom presudom ne izražava adekvatna društvena osuda i da se ne može postići pravedenost kažnjavanja, a svakako ni specijalna odnosno generalna prevencija.

Odlučujući po žalbi Apelacioni sud je u cijelosti prihvatio navode Tužilaštva, te je preinakom osporene presude pravosnažno izrekao kaznu zatvora A. C. u trajanju od tri mjeseca.

Još vijesti iz ove kategorije