Brčko 

Brčko: Vlada održala 63. redovnu sjednicu

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjoj 63. redovnoj sjednici usvojila je Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost na prijedlog mjera za poboljšanje poslovnog ambijenta u Brčko distriktu BiH.

 

Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Pero Gudeljević kazao je da su na današnjoj sjednici prezentirani prijedlozi tih mjera, između ostalog, i donošenje Strategije razvoja Brčko distrikta BiH kao i donošenje zakona i odgovarajućih akata kojima bi se budžet Brčko distrikta BiH drugačije planirao.

„Također, u visoke prioritete stavljeno je i donošenje Zakona o poslovnim zonama, zatim donošenje i dva zakona iz oblasti poreza. Jedan je Zakon o dohotku gdje bi neoporezivi dio dohotka bio povećan i na takav način jednim dijelom bi se povećale plate u realnom sektoru, a drugi zakon se odnosi na Zakon o porezu na dobit gdje bi firme koje su nerezidenti, a u Distriktu ostvaruju prihode, bile adekvatno oporezovane i naravno tu je i donošenje zakona i odgovarajućih propisa za uspostavu jednošalterskog sistema registracije preduzeća“, kazao je Gudeljević.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je odobrila i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu.

Zoran Gajić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu kazao je da smjernice sadrže način i uslove koje treba da ispune poljoprivredni proizvođači kako bi ostvarili pravo za podsticaj.

„Vlada je danas usvojila smjernice na osnovu kojih se treba izraditi pravilnik i on kao takav dostaviti ponovo Vladi na usvajanje. Smjernice sadrže način i uslove koje treba da ispune poljoprivredni proizvođači kako bi ostvarili pravo za podsticaj, način kontrole granične vrijednosti kao i način rada komisije i dobijanja kapitalnih investicija u biljnoj proizvodnji, stočarskoj, nabavkama poljoprivredne mehanizacije i drugih poljoprivrednih proizvoda. Podsjećam, za 2019. godinu izdvojeno je 9 miliona konvertibilnih maraka za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji“, kazao je Gajić.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Policije Brčko distrikta BiH i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt odluke o izmjeni Odluke o vrsti i visini naknade Disciplinskoj komisiji u Policiji Brčko distrikta BiH, Nacrt odluke o izmjeni Odluke o vrsti i visini naknade Komisiji za odlučivanje po podnesenom zahtjevu za nabavku i nošenje oružja i municije za učešće u radu van radnog vremena i Nacrt odluke o izmjeni Odluke o vrsti i visini naknade Komisiji za provjeru znanja o pravilnom držanju, nošenju i rukovanju oružjem za učešće u radu van radnog vremena.

Članovi Vlade danas su usvojili i Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih grantova u Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove – I. dio, Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije grantovi neprofitnim i drugim organizacijama za 2019. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana, drugi dio i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za angažovanje tri izvršioca za obavljanje posebnih poslova u Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge.

 

 

Još vijesti iz ove kategorije