BiH 

Potpisan sporazum o provođenju nabavke radova za sanaciju Centra za upravljanje otpadom

U cilju rješavanja problema procesa sanacije devastirane lokacije Smiljevići,  u prostorijama Tužilaštva BiH potpisan je Sporazum o provođenju zajedničke nabavke radova za sanaciju devastirane lokacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići.

 

Sporazumom kojeg su potpisali glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, Gordana Tadić i ispred kantonalne vlade, ministar Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišta, Damir Filipović, predviđeno je da se nakon završeng procesa ekshumacije Gradske deponije u Smiljevićima, pristupi rješavanju problema sanacije u cilju osiguranja da odlagalište funkcioniše u skladu sa važećim standardima i propisima iz oblasti zaštite okoliša i upravljanja otpadom.

 

Još vijesti iz ove kategorije