Brčko 

Održan nastavak 62. redovne sjednice Vlade

 

U nastavku 62. redovne sjednice Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je, na prijedlog
Odjeljenja za obrazovanje, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o dopunama Pravilnika o
načinu rada Stručnog tijela za kontrolu i nadzor nad provođenjem propisa za osposobljavanje
kandidata za vozača motornih vozila i polaganje vozačkih ispita, Smjernice za izradu nacrta
pravilnika o dopunama Pravilnika o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskog
programa u Brčko distriktu BiH, Smjernice za izradu nacrta standarda i normativa za
realizaciju programa obrazovanja odraslih kao i Prijedlog odluke o opravdanosti osnivanja
visokoškolske ustanove u Brčko distriktu BiH.
Na prijedlog Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH članovi Vlade usvojili su Smjernice za
izradu nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Brčko
distrikta BiH, Smjernice za izradu nacrta odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu
pripreme zahtjeva za izradu budžeta Brčko distrikta BiH i Smjernice za izradu nacrta odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko
distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika
prihoda.
Na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu danas je usvojena i
Odluka o usvajanju Programa mjera za zdravstvenu zaštitu životinja na području Brčko
distrikta BiH za 2019. godinu.

Još vijesti iz ove kategorije