Brčko 

Privremena obustava i zabrana saobraćaja u Brčkom

Privremena obustava i zabrana saobraćaja u gradu Brčkom, dana 18.05.2019. godine

Na osnovu zakonskih ovlaštenja, Policija Brčko distrikta BiH izdala je Rješenje o
privremenom obustavljanju i zabrani saobraćaja, na dan 18.05.2019 u gradu Brčko, za
vrijeme održavanja svečanog defilea učesnika moto skupa.

Privremena obustava i zabrana saobraćaja, će se provesti na dan 18.05.2019 godine
u vremenskom intervalu od 17:oo do 18:oo sati, na relaciji: Bulevar Mira od raskrsnice
“Kuglana“ do raskrsnice sa ulicom Jovana Dučića (kod Šipada ) u Brčkom.

Navedenog dana, saobraćaj će biti regulisan uz pomoć saobraćajne signalizacije,
redara organizatora, uz upute od strane Policije Brčko distrikta BiH i isti će biti
preusmjeravan alternativnim pravcima, ulicama: Uzunovića – A.Šantića – Svetog Save –
Vuka Karadžića do Bulevara mira u oba smjera.

Još vijesti iz ove kategorije