BiH 

Ukupan dug Federacije BiH veći od 5,5 milijardi KM

Na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu Vlada FBiH je usvojila program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera za 2019

Ukupan vanjski i unutrašnji dug u Federaciji BiH (FBiH), uključujući dug kantona, gradova, općina, javnih preduzeća i drugih korisnika kredita, na kraju protekle godine iznosio je 5.651.960.000 KM ili 27,52 posto BDP-a, navodi se u informaciji o vanjskom i unutrašnjem dugu u FBiH na kraju 2018. godine, koju je danas razmatrala Vlada FBiH.

U saopćenju Vlade FBiH precizira se da se 83,21 posto duga odnosi na vanjski, a 16,79 posto na unutrašnji dug te da će ova informacija biti upućena Parlamentu FBiH.

Iako su u prošloj godini ukupni prihodi, primici i finansiranja bili manji od ukupnih rashoda i izdataka za 8.400.000 KM, bitno je da, uprkos ovom deficitu, na kraju prošle godine akumulirani suficit iznosi 114.200.000 KM, navodi se u danas usvojenom izvještaju o izvršenju budžeta FBiH za 2018.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju u kojoj je navedeno da su u 2018. ukupno ostvareni i raspoređeni javni prihodi u FBiH iznosili 9.099.500.000 KM, što je za sedam posto ili za 620.100.000 KM više u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

Na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu Vlada FBiH je usvojila program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i zanatstva u ukupnom iznosu od 8.071.280 KM, koja će korisnicima biti isplaćena kao nepovratna.

Na zahtjev “BH-Gasa” Sarajevo, Vlada FBiH je danas dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog plina za distributivna privredna društva na području FBiH od 1. maja ove godine, koja iznosi 640 KM, 1.000 metara kubnih, odnosno 0,640 KM po metru kubnom plina.

avaz.ba

Još vijesti iz ove kategorije