Brčko 

Vlada Brčko distrikta nastavila 59. redovnu sjednicu

 

U nastavku 59. redovne sjednice Vlada Brčko distrikta BiH primila je k znanju Informaciju o
postupcima javnih nabavki od oktobra do decembra 2018. godine. Šef Odjeljenja za stručne i
administrativne poslove rekao je da je u zadnja tri mjeseca 2018. godine potpisano okvirnim
sporazumom ugovora u vrijednosti od oko 14.600.000 konvertibilnih maraka, što je za milion
više nego godinu ranije u istom periodu.
„Ako posmatramo cijelu godinu potpisano je ugovora u vrijednosti od oko 35.000.000 KM,
što je drugi najveći iznos na godišnjem nivou u zadnjih šest godina. Izvještaj kaže da su u
zadnjem kvartalu provedeni procesi e-aukcija. Procijenjene vrijednosti na samom početku
e-aukcija su bile 1.400.000 KM da bi na kraju dobili vrijednosti od 1.200.000 KM, što je
ušteda negdje oko 200.000 KM. Posmatrajući godišnji nivo na ovaj način ušteđeno je oko
1.000.000 KM“, dodao je Blažić.
Vlada je primila k znanju Izvještaj o procjeni oštećenja na saobraćajnicama u zoni izgradnje
zaobilaznice oko Brčkog. Sabrija Jašarević, šef Odjeljenja za javne poslove, rekao je da je
Odjeljenje uradilo procjenu oštećenja na devet putnih pravaca.
„Došli smo do cifre koja kaže da bi popravka iznosila 2.088.000 KM. Po aktuelnom ugovoru
između JP „Putevi Brčko“ i firme „Rubau“ izvođač radova na zaobilaznici ima obavezu da
sanira ove pristupne saobraćajnice. Na sjednici smo dogovorili da ćemo za jedan od narednih
kolegija pribaviti izvod ugovora s opisom pozicije radova da bismo detaljnije vidjeli na koji
način će se vršiti sanacija“, rekao je Jašarević.
Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj sjednici primila je k znanju Izvještaj o izvršenju
Budžeta Brčko distrikta BiH za januar 2019. godine. Vlada je dala saglasnost na Prijedlog
zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na tekst Prijedloga pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o radionicama i tahografima koje je dostavilo Ministarstvo
komunikacija i prometa BiH, kao i saglasnost na Prijedlog zaključka o davanju pozitivnog
mišljenja na prednacrt Sporazuma između BiH i Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda –
južna interkonekcija BiH i Republike Hrvatske – na pravcu Zagvozd (RH) – Posušje (BiH) –
Novi Travnik/Travnik s odvojkom za Mostar. Sjednica je prekinuta kod razmatranja Izvještaja
o radu Inspektorata za period od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine.

Još vijesti iz ove kategorije