Brčko 

Iduće sedmice novi nastavak 37. redovne sjednice Skupštine

Skupština Brčko distrikta BiH prekinula je sinoć oko 20 sati 37. redovnu sjednicu i nastavak zasjedanja zakazala za utorak 18. 12. 2018. godine u 10 sati.

Tokom nastavka ove sjednice, koji je započeo poslaničkim pitanjima i odgovorima, Skupština je po hitnom postupku usvojila izmjene i dopune Zakona o porezu na nekretnine Brčko distrikta BiH. Kao krajnji rok za utvrđivanje visine stope poreza na nekretnine za narednu fiskalnu godinu određen je 31. decembar tekuće godine. Na ovaj način otklonjene su prepreke za dostavljanje rješenja poreznim obveznicima u zakonskom roku, do 31. marta. Do sada je visina stope poreza na nekretnine utvrđivana prilikom donošenja Budžeta Brčko distrikta BiH.

Poslanici su razmatrali i u prvom čitanju usvojili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH. Obrazlažući razloge i potrebu za izmjene ovog zakona Srđan Blažić, šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove u Vladi Brčko distrikta rekao je da je intencija bila da se definišu oblasti od javnog interesa za Brčko distrikt BiH.

„To je prvi  korak u pokušaju da riješimo oblast planiranja dodjele grantovskih sredstava u Brčko distriktu“, rekao je Blažić. Pojasnio je da bi nakon usvajanja izmjena i dopuna ovog zakona trebalo donijeti odluku o budžetskom sufinansiranju i finansiranju  projekata od strane Vlade koja bi na precizniji način odredila kako se ta sredstva dodjeljuju.

„Ova odluka bi obuhvatila sve grantove koji nisu zakonski regulisani“, pojasnio je Blažić i istakao da bi se sredstva dodjeljivala putem javnog poziva prema utvrđenim kriterijima.

Skupština je odlučila da se o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama sprovede javna rasprava. Za sprovođenje javne rasprave koja će se održati 23. 1. 2019. godine  zadužena je skupštinska Komisija za obrazovanje, sport, kulturu i saradnju sa vjerskim zajednicama.

U prvom čitanju usvojen je i Nacrt zakona o advokatskoj djelatnosti kojim će se regulisati obavljanje advokatske djelatnosti na području Brčko distrikta BiH. Podršku poslanika dobile su i izmjene i dopune Zakona o lovstvu u drugom čitanju. Poslanici su donijeli i više odluka o utvrđivanju javnog interesa Brčko distrikta za izgradnju puteva i ulica, Odluku o pokretanju postupka izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora JZU „Zdravstveni centar“ Brčko. Donesena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju djelatnosti od općeg interesa kojom je povećan iznos novca namijenjen uklanjanju pasa lutalica. Umjesto dosadašnjih 100.000 KM za ovu namjenu će se izdvajati 220.000 KM, a  JP „Komunalno Brčko“ bit će zaduženo da osim uklanjanja i zbrinjavanja pasa lutalica izmiruje i obaveze koje nastanu kao posljedica podnošenja oštetnih zahtjeva.

Poslanici nisu podržali Izvještaj o radu Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za 2017. godinu, a započetu rasprava o finansijskom poslovanju ove institucije u prošloj godini Skupština će nastaviti na sjednici zakazanoj za 18. 12. 2018. godine.

Još vijesti iz ove kategorije