BiH 

Vlada FBiH o zapošljavanju u javnim ustanovama i preduzećima

Federalna vlada je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, kojom je ovaj postupak uređen na jedinstven način, a osobama koje traže posao omogućen ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima i ravnopravna konkurencija, zasnovana na znanjima i sposobnostima.

Uredbom je propisan prijem u radni odnos u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač FBiH i privrednim društvima u kojima FBiH učestvuje s više od 50 posto ukupnog kapitala, zatim u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Od primjene ove uredbe izuzete su samo one federalne institucije u kojima se zapošljavanje vrši po Zakonu o državnoj službi.

U obrazloženju je navedeno da u Federaciji BiH ne postoji odgovarajući zakonski i pravni okvir kojim bi na jedinstven način bio uređen prijem u radni odnos u javnom sektoru, koji obuhvata veliki broj institucija i preduzeća i javnih ustanova u kojima FBiH ima vlasnička ili osnivačka prava. Zbog nepostojanja takvog pravnog okvira, brojne su analize pokazale da ne postoji dovoljna transparentnost zapošljavanja u javnom sektoru u FBiH.

Uredbom je propisano da se kod poslodavca na kojeg se ona primjenjuje, prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure javnog oglašavanja, što je propisano odredbom članom 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koja predstavlja osnov za donošenje ove uredbe. Javni oglas se obavezno objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ona postoji, te ga je obavezno dostaviti nadležnoj službi za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca.

Prijem u radni odnos kod poslodavaca, na koje se ova uredba primjenjuje, vrši se bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u tri opravdana slučaja, što je bila sugestija poslodavaca da je, zbog nesmetanog odvijanja procesa rada, neophodno predvidjeti određene izuzetke.

Tako je predviđeno da se izuzetno, bez provedene procedure javnog oglašavanja, prijem u radni odnos može izvršiti u slučaju otkaza, s ponudom izmijenjenog ugovora o radu u skladu sa odredbom člana 107. Zakona o radu. Izuzetak je predviđen i u slučaju prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 120 dana, jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto. Treći izuzetak odnosi se na prijem u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja javnih službi za zapošljavanje, koji se provode u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

Kako su ovi izuzeci usaglašeni sa socijalnim partnerima, ocijenjeno je opravdanim da, do donošenja novih izmjena i dopuna Zakona o radu, oni budu obuhvaćeni Uredbom.

Federalna vlada danas je pozvala vlade kantona da, u skladu sa svojim nadležnostima, na osnovu Uredbe donesu odgovarajuće kantonalne propise, na što ih obavezuju i Izmjene i dopune Zakona o radu, kojima je propisano da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona donesu provedbene propise.

Nakon donošenja Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, sjednica Vlade FBiH će biti nastavljena po utvrđenom dnevnom redu kada joj, po povratku sa službenog puta, bude prisustvovao federalni ministar energije, rudarstva i industrije, čije su tačke bile uvrštene u dnevni red.

 

(Izvor: BHRT, Foto: Vlada FBiH)

Još vijesti iz ove kategorije