Brčko 

Aktivnošću konsolidacije kupaca kontrolisano 65.000 računa i 14.000 korisnika usluga na terenu

Jednom od mjera Skupštine Brčkodistrikta BiH iz juna 2017. godine, kada je donesena Odluka o 
usvajanju prijedloga mjera za otklanjanjeproblema u funkcionisanju JP „Komunalo Brčko“, naloženo je da bude izvršenarevizija ugovora sa kupcima, što se posebno odnosilo na uslugu odvoza smeća.

S tim u vezi formirana je grupa koja je proteklih deset mjeseci radila na konsolidaciji podataka o registrovanim i neregistrovanim korisnicima usluga javnog preduzeća – isporuke električne energije, potrošnje vode i odvoza smeća.

Proces uvođenja svih korisnika usluga JP „Komunalno Brčko“ u status kupaca započeo je u februaru, te je do aprila 2018. godine izvršena fizička kontrola oko 65.000 računa za tri osnovne usluge koje preduzeće pruža i za koje kupcima isporučuje mjesečne račune.

U drugoj fazi, koja je realizovana u periodu od aprila do jula, otkriveni nedostaci provjeravani su u elektronskoj evidenciji. Od jula do kraja novembra radnici angažovani na ovoj aktivnosti provjeravali su na terenu da li su građani koji koriste usluge preuzeća uvedeni u status kupaca ili usluge koriste nelegalno. Korisnici usluga su kontrolisani i u gradskom i u seoskom području.

Ukupan broj kontrolisanih korisnika u gradu je 10.084. Kontrolom je otkriveno 938 korisnika usluga odvoza smeća, koji nisu plaćali za tu uslugu na području grada i 284 kupca koji će imati status kupca u inostranstvu. U seoskom području kontrolisano je 3.603 korisnika, od čega je registrovano 419 novih korisnika koji žive na teritoriji Distrikta i 157 koji žive u inostranstvu i koji će plaćati godišnji iznos cijene za kupce u inostranstvu.

Provjera je izvršena u nekoliko sela: Rahić, Potočari, Brka, Donji Rahić, Vitanovići, Vučilovac, Gorice, Palanka, Plazulje, Ulice, Krepšić, Ražljevo, Bijela, Grbavica, Rašljni i Stanovi, dok bi nakon zimskog perioda aktivnost trebalo da bude nastavljena i u preostalim selima na teritoriji Distrikta.

Još vijesti iz ove kategorije