Brčko 

Policija Brčko distrikta BiH planira intenzivirati mjere i radnje na suzbijanju prosjačenja

Imajući u vidu da su, na ulicama Brčko distrikta BiH prisutne protivpravne radnje prosjačenja određenih lica kojima se vrši uznemirenje građana Brčko distrikta BiH, Policija Brčko distrikta BiH, u narednom periodu, planira provoditi pojačane represivne mjere i radnje na suzbijanju ove društveno-patološke pojave.

Ove radnje će se preduzimati u saradnji sa Tužilaštvom Brčko distrikta BiH, Centrom za socijalni rad i Nevladinim organizacijama u Brčko distriktu BiH.

Analize ukazuju da se određena lica profesionalno bave ovom društveno-neprihvatljivom djelatnošću, te da u vidu radne eksploatacije iskorištavaju maloljetnike, duševno ili tjelesno bolesna lica, kao i da čine i određena krivična djela. Primijetno je i to da se jedan broj lica, kroz radnu eksploataciju, vozilima dovozi na područje Brčko distrikta BiH, kako bi činila ovakve vrste prekršaja.

Zakon o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH propisuje da će lice koje prosjači na javnom mjestu,  biti kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM. Takođe zakon propisuje i kaznu za lice koje navodi na prosjačenje maloljetno lice, duševno ili tjelesno bolesno lice, odnosno lice zaostalog duševnog i tjelesnog razvoja će biti kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.000 KM.

           

S tim u vezi, policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH, će u narednom periodu intenzivirati postupanja i u skladu sa zakonskim odredbama aktivno sankcionisati sva ona lica koja se svojim ponašanjem čine ove vrste prekršaja, kao i preduzimati radnje na prikupljanju dokaza na otkrivanju i dokazivanju krivičnih djela u vezi sa prosjačenjem. 

Ovom prilikom pozivamo i građane da ne daju novac licima koja čine prekršaje prosjačenja,  te na taj način, zajedno sa Policijom,  sudjeluju u suzbijanju vršenja ovih protivpravnih radnji.

Šef Operativno komunikacijskog centra

dr Halid Emkić

Još vijesti iz ove kategorije