Brčko 

Samostalni sindikat zaposlenih u obrazovanju Brčko distrikta BiH: Novi Zakon o platama i naknadama još uvijek nije usvojen niti je stupio na snagu

Pododjeljenje za ljudske resurse Odjeljenja za obrazovanje uputilo je zahtjev direktorima JU Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko, osnovnim i srednjim školama u Brčko distriktu BiH kojim se traži da obavijeste svoje zaposlenike o obavezi ličnog dostavljanja podataka o visini radnog staža od nadležnog penzijsko-invalidskog fonda kako bi mogli ostvariti pravo na povećanje osnovne plate po osnovu dodatka na platu (tzv. minuli radni staž), što je predviđeno novim Zakonom o platama i naknadama u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH, koji je u skupštinskoj proceduri.

Samostalni sindikat zaposlenih u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u Brčko distriktu BiH smatra ishitrenim i pravno neosnovanim zahtjev Pododjeljenja za ljudske resurse upućen direktorima i zaposlenicima, jer novi Zakon o platama i naknadama još uvijek nije usvojen niti je stupio na snagu.

Ovom prilikom Samostalni sindikat zaposlenih u obrazovanju apeluje na Vladu Brčko distrikta BiH i poslanike u Skupštini Brčko distrikta BiH da izmijene predloženu  odredbu novog Zakona o platama i naknadama kojom se obavezuju zaposlenici organa javne uprave i institucija Distrikta da lično dostave podatke o radnom stažu od strane nadležnog penzijsko-invalidskog fonda, kako bi ostvarili pravo na povećanje osnovne plate po osnovu tzv. minulog radnog staža, jer postoje baze podataka zaposlenika kod Pododjeljenja za ljudske resurse Odjeljenja za obrazovanje i Odjeljenja za stručne i administrativne poslove sa traženim podacima o broju godina radnog staža svakog zaposlenika. Dokaz navedenom leži u činjenici da Pododjeljenja, na osnovu broja godina radnog staža, svakom zaposleniku izdaju rješenja o korištenju godišnjeg odmora. Zaposlenik, ukoliko smatra da navedeni podatak o radnom stažu nije tačan, ima pravo priložiti drugi odgovarajući dokument kojim će dokazati suprotno.

Na ovakav način sistem rada bio bi brži i efikasniji, spriječile gužve i druge neugodnosti za zaposlenike prilikom pribavljanja dokumenata, te se, posebno naglašavamo, zaposlenici ne bi izlagali bespotrebnom financijskom trošku. Vjerujemo da će predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti imati razumijevanja prema svim zaposlenicima organa javne uprave i institucija Distrikta i prihvatiti prijedlog da se podaci o broju godina radnog staža preuzimaju iz postojećih baza podataka zaposlenika koje vode Pododjeljenja za ljudske resurse Odjeljenja za obrazovanje i Odjeljenja za stručne i administrativne poslove. Na kraju, moramo postaviti pitanje ko će nadoknaditi zaposlenicima nastale troškove, ukoliko prijedlog Zakona ne bude usvojen ili se, u okviru usvojenog Zakona, ne prizna pravo na povećanje osnovne plate po osnovu tzv. minulog radnog staža.

PREDSJEDNIK SINDIKATA

Almir Denić, prof., vl.

Još vijesti iz ove kategorije