Brčko 

Poreska uprava Brčko distrikta fiskalnu 2018. završila pozitivnim rezultatom

Poreska uprava Brčko distrikta BiH fiskalnu 2018. godinu završila je sa pozitivnim rezultatom , tj. naplatom poreskih prihoda i drugih  prihoda koji su u nadležnosti Poreske uprave sa procentom od 108 posto u odnosu na plan.

Porez na dobit je planiran u iznosu od dva miliona KM,  Poreska uprava ga je naplatila u iznosu od 1. 818. 000 KM, što znači da smo ovdje podbacili plan za nekih 8 posto kazao je  direktor Poreske uprave Brčko distrikta BiH Miodrag Trifković.

“Porez na platu je planiran u iznosu od 9. 600. 000 KM, a naplaćeno je 11. 265. 000 KM ili 17  iznad  planirane veličine. Porez na imovinu je naplaćen također u 100 postotnom iznosu iako smo sa izdavanjem rješenja kasnili nekoliko mjeseci čekajući odluku Skupštine o visini stope za oporezivanje nekretnina. Ove godine to se neće desiti, obzirom na to da donošenje ove stope nije uslovljeno određivanjem budžeta” kaže Trifković.

U odnosu na period 2009. godine postoji trend rasta u naplati poreza ističe direktor Poreske uprave Brčko distrikta.

“Svake godine primimo više od 1000 zahtjeva za povrat poreza.  Zakonom je regulisano da Poreska uprava ima obavezu izvršiti povrat poreza ukoliko neko dokumentuje da su razlozi rashoda školarina djeteta, zdravstveno osiguranje ili kamata koja se plaća pri povratu stambenog kredita od kupnje prve stambene jedinice” rekao je Miodrag Trifković, direktor Poreske uprave Brčko ditrikta BiH.

Povrat poreza mogu otvariti i osobe uposlene po ugovoru o djelu s tim da je potrebno dokumetovati koliko su zaradili i da nisu iskoristili osnovni oslobođeni iznos od 300 KM. Poreski obaveznici su dužni do 21.02.2019. godine podnijeti svoje zahtjeve za povrat poreza.

Još vijesti iz ove kategorije