Brčko 

Čeka se na Zakon o platama zaposlenih u javnoj upravi

Brčko distrikt Bosne i Hercegovine se po nekoj prosječnoj plati razlikuje od pojedinih kantona u Federaciji , pa čak i od Republike Srpske. Skupštinska većina u Brčkom smatra da se ne bi trebalo ići na usvajanje  budžeta za 2019. godinu, dok se ne usvoji ovaj Zakon.

Evidentno je da smo do sada imali različite plate za isti ili sličan posao i s tim principom smo ušli u pravljenje novog zakona za plate zaposlenih u javnoj upravi istakao je gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić.

“Kako je taj zakon vezan i za plate poslanika i članova Vlade normalno je da će se te promjene reflektovati i na primanja članova izvršne i zakonodavne vlasti. Do sada smo sačinili određenu metodologiju koja bi trebala da utvrdi odgovarajuće koeficijente relativne odnose između tih koeficijenata odnosno radnih mjesta i na kraju ćemo vidjeti šta to znači u novčanom smislu. Pored toga jedan od ciljeva nam je i podizanje plata za one najniže kategorije, jer trenutna najniža primanja čak i ispod onih na koje se mogu uplatiti penzijsko i invalidsko osiguranje. Na tome definitivno treba poraditi” rekao je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH.

Jedna od novina o kojoj se takođe govori  jeste uvođenje minulog rada,ali sa nekom najnižom stopom od 0,2  posto na godinu radnog staža. Pravo na to imaju svi stanovnici Brčko distrikta zaposleni u javnim preduzećima, javnim ustanovama, fondovima i pravosuđu dodao je gradonačelnik Brčkog.

“Najveću  platu bi po zakonima  trebao da ima gradonačelnik  i ona bi trebala da iznosi 3490 KM. Plate članova Vlade s kreću od oko 3100 KM, dok poslanici u Skupštini imaju oko 2100 KM. Plata predsjednika Skupštine iznosi kao i plata gradonačalnika ,dok se najniže plate kreću ispod 500 KM što je bila glavna intencija za izmjenu zakona kako bi  podigli najniže plate” rekao je Milić.

Ilija Kalajdžić   je istakao da se po pitanju plata na budžetu moraju konsultovati i Sindikati.  Smatra da su   ljudi koji primaju plate sa budžeta privilegovani.

“Novac koji je obezbijeđen za plate bi trebalo malo realnije podijeliti kako bi smo postigli jedan socijalni mir” rekao je Ilija Kalajdžić, predsjednik Sinidkata Brčko distrikta BiH.

Ako se osvrnemo na 2018 .  statistički gledano mi bi trebali biti zadovoljni. Povećan je broj zaposlenih za dvije hiljade. Međutim  Brčko distrikt je kao i ostatak Bosne i Hercegovine bio suočen sa odlaskom velikog broja kvalifikovanih ljudi, te su  i sami poslodavci  počeli sa podizanjem plata.  Konstatovaću da se složem i  sa poslodavcima  iz Federacije da će u ovoj 2019. godini biti malo i 1000 KM za plate zaključuje Kalajdžić.

Još vijesti iz ove kategorije