BiH 

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA CARINSKU PREVARU I NANOŠENJE ŠTETE BUDŽETU BIH U IZNOSU OD 247 000 KM

Optuženi Mustafa Oncu (1981.) državljanin R Turske, tereti se za carinske prevare prilikom uvoza većih količina robe u Bosnu i Hercegovinu.

Tužitelj Posebnog odjela za organizovani  kriminal, privredni kriminal i korupciju, podigao je optužnicu protiv:

 -Mustafa Oncu, rođenog 1981. godine, nastanjenog u Istanbulu, državljanina Turske.

Optuženi se tereti da je u više navrata, tokom 2014. godine, kao ovlaštena osoba za zastupanje u zemlji i inostranstvu preduzeća-pravne osobe “SEFAA” d.o.o. Sarajevo, sa namjerom izbjegavanja carinskih, uvoznih i drugih dadžbina, prilikom uvoza robe u Bosnu i Hercegovinu, prilagao lažne i falsifikovane  fakture, kojima je vrijednost uvezene robe prikazivana višestruko manjom.

Na temelju falsifikovanih  faktura, obračunati su znatno manji iznosi uvoznih dadžbina, čime je nanesena šteta budžetu i svim građanima BiH u iznosu od 247.104,33 KM, a za navedeni iznos ostvarena nezakonita imovinska korist.

Optuženi se tereti da je počinio produženo kazneno djelo carinske prevare iz članka 216. Kaznenog zakona BiH.

Navode optužnice za ukupno 9 tačaka optuženja, tužilaštvo će dokazivati prilaganjem oko 150 dokaznih materijala, te pozivanjem 6 svjedoka i stručnih vještaka. Optužnicom je zatraženo oduzimanje nezakonite imovinske koristi od optuženog u iznosu od 247.104, 33 KM.

Podignuta optužnica proslijeđena je Sudu BIH.

Još vijesti iz ove kategorije