BiH 

GLAVNA TUŽITELJICA SASTALA SE SA PREDSTAVNICIMA PROJEKTA EU4JUSTICE.

Središnje teme sastanka odnosile su se na saradnju u okviru razmjene iskustava i specijalističkih obuka u borbi protiv međunarodnog, organizovanog i finansijskog kriminala i korupcije.

Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, sa svojom zamjenicom, tužiteljima i saradnicima, sastala se sa predstavnicima projekta EU4JUSTICE, Renaudom Van Ruymbekeom, bivšim francuski istražnim sucem specijaliziranim za složene slučajeve finansijskog kriminala i korupcije na visokom nivou kao ekspertom projekta EU4JUSTICE i voditeljicom projekta u BiH Isabelle Arnal.

Realiziranje radnog sastanka održano je u okviru projekta EU4JUSTICE-“Podrška borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije u BiH”.

Glavna tužiteljica Tadić sa predstavnicima projekta razgovarala je o provedenim specijalističkim  obukama u okviru projekta  i četvorodnevne radionice na temu “Strategije i ključni alati u istrazi kompleksnih financijskih i gospodarskih slučajeva”.

Također, razgovarano je i o aktivnostima Tužilaštva BiH u borbi protiv organizovanog kriminala, finansijskog kriminala i korupcije, kao i rezultatima sudjelovanja tužilaštva u međunarodnim operacijama, u okviru saradnje sa partnerskim institucijama u inozemstvu, kao i saradnji u okviru asocijacije EUROJUST i drugih nadležnih institucija.

Dužnosnici tužilaštva razgovarali su sa ekspertom i voditeljicom projekta, o modalitetima razmjene najboljih iskustava i praksi tokom realizacije dvogodišnjeg projekta.

S obzirom da je za rad na ovim predmetima, izuzetno bitna brza i ekspeditivna međunarodna saradnja na sastanku je razgovarano o modalitetima saradnje u budućnosti.

Još vijesti iz ove kategorije