Programska šema

PONEDJELJAK

 • 16:00 REKLAME
 • 16:05 BDC PUTOPISI
 • 16:25 5 MINUTA SMJEHA
 • 16:30 ZELENA PATROLA
 • 16:55 REKLAME
 • 17:00 BRČKO NA DLANU
 • 17:55 REKLAME
 • 18:05 RITAM SREBRENICE
 • 18:20 5 MINUTA SMJEHA (R)
 • 18:25 POGLED U PROŠLOST
 • 18:25 ORDINACIJA
 • 18:50 REKLAME
 • 18:55 CENTRALNE VIJESTI + SPORT
 • 19:30 IT NETWORK (R)
 •  20:00 REKLAME
 • 20:05 TURIZAM PLUS
 • 21:00 REKLAME
 •  21:05 OTISAK – INETRWIEV sa Emilom Sućeskom
 • 21:45 BDC PUTOPISI (R)
 • 21:55 REKLAME
 •  22:00 VIJESTI + SPORT
 • 22:30 ORDINACIJA (R)
 • 23:00 REKLAME
 • 23:05 DOKUMENTARNI PROGRAM
 • 23:30 ULTRAZVUK
 • 23:55 POGLED U PROŠLOST (R)
 • 00:05 REKLAME

UTORAK

 • 16:00 REKLAME
 • 16:05 VOA
 • 16:35 BDC PUTOPISI
 • 16:55 REKLAME
 • 16:55 FLASH VIJESTI
 • 17:00 SVET POLJOPRIVREDE
 • 17:55 REKLAME
 • 18:00 FLASH VIJESTI
 • 18:05 ZELENA PATROLA (R)
 • 18:25 ORDINACIJA
 • 18:50 REKLAME
 • 18:55 CENTRALNE VIJESTI + SPORT
 • 19:25 SLOBODNI LJUDI
 • 20:00 REKLAME
 • 20:05 PROLOG
 • 20:55 REKLAME
 • 21:00 VIRTUAL ROAD (R)
 • 21:25 POTRAGA ZA IZGUBLJENIM CIVILIZACIJAMA
 • 21:55 REKLAME
 • 22:00 VIJESTI + SPORT
 • 22:30 ORDINACIJA (R)
 • 23:00 REKLAME
 • 23:05 BRČKO NA DLANU (R)T
 • 00:05 REKLAME

SRIJEDA

 • 16:00 REKLAME
 • 16:05 VOA
 • 16:35 HAPPY SCHOOL
 • 16:55 REKLAME
 • 17:00 POTRAGA ZA IZGUBLJENIM CIVILIZACIJAMA (R)
 • 17:25  ZDRAVLJE
 • 17:55 REKLAME
 • 18:05 SLOBODNI LJUDI (R)
 • 18:25  ORDINACIJA
 • 18:50 REKLAME
 • 18:55 CENTRALNE VIJESTI + SPORT
 • 19:25 POGLED U PROŠLOST
 • 19:30 TV LIBERTY
 • 19:55 REKLAME
 • 20:00 KULT
 • 20:30 IT NETWORK
 • 20:55 REKLAME
 • 21:00 ULTRAZVUK
 • 21:30 RITAM SREBRENICE (R)
 • 21:55 REKLAME
 • 22:00 VIJESTI + SPORT
 • 22:30 ORDINACIJA (R)
 • 23:00 REKLAME
 • 23:05 PROLOG (R)
 • 00:05 REKLAME

ČETVRTAK

 • 16:00 REKLAME
 • 16:05 VOA
 • 16:35 PORTRET AUTORA
 • 16:55 REKLAME
 • 17:00 BRČKO NA DLANU
 • 17:55 REKLAME
 • 18:05 TV LIBERTY (R)
 • 18:25 ORDINACIJA
 • 18:50 REKLAME
 • 18:55 CENTRALNE VIJESTI + SPORT
 • 19:30 DOM NA KVADRAT (DOM2)
 • 19:55 REKLAME
 • 20:00OTISAK – INETRWIEV sa Emilom Sućeskom (R)
 • 20:40 POGLED U PROŠLOST
 • 20:50 5 MINUTA SMJEHA
 • 20:55 REKLAME
 • 21:00 PRIČE O NAMA
 • 21:20 PERSPEKTIVA
 • 21:55 REKLAME
 • 22:00 VIJESTI + SPORT
 • 22:30 ORDINACIJA (R)
 • 23:00 REKLAME
 • 23:05 TV JUSTICE
 • 23:30 ODBACIMO PREDRASUDE
 • 23:50 5 MINUTA SMJEHA
 • 00:05 REKLAME

PETAK

 • 16:00 REKLAME
 • 16:05 VOA
 • 16:35 BDC PUTOPISI
 • 16:55 REKLAME
 • 17:00 ZDRAVLJE (R)
 • 17:30 UPOZNAJMO BIH
 • 17:55 REKLAME
 • 18:05 VIRTUAL ROAD
 • 18:25 ORDINACIJA
 • 18:50 REKLAME
 • 18:55 VIJESTI + SPORT
 • 19:25 TV LIBERTY PLUS (R)
 • 20:00 REKLAME
 • 20:05 RUSSIA TODAY
 • 20:30 PERSPEKTIVA (R)
 • 20:55 REKLAME
 • 21:00 DOM NA KVADRAT (DOM2) (R)
 • 21:30 5 MINUTA SMJEHA
 • 21:35 ULTRAZVUK (R)
 • 21:55 REKLAME
 • 22:00 VIJESTI + SPORT
 • 22:30 ORDINACIJA (R)
 • 23:25 REKLAME
 • 23:30 BRČKO NA DLANU (R)
 • 00:05 REKLAME

SUBOTA

 • 16:00 REKLAME
 • 16:05 TV LIBERTY PLUS (R)
 • 16:35 BDC PUTOPISI (R)
 • 16:50 REKLAME
 • 17:00 BRČKO NA DLANU (R – ponedjeljak)
 • 17:55 REKLAME
 • 18:00 PRIČE O NAMA (R)
 • 18:30 NARODNA MUZIKA
 • 18:50 REKLAME
 • 18:55 INFOSEDMICA
 • 19:30 VIRTUAL ROAD (R)
 • 19:55 REKLAME
 • 20:00 PORTRET AUTORA (R)
 • 20:30 ZDRAVLJE (R)
 • 20:55 REKLAME
 • 21:00 SVET POLJOPRIVREDE (R)
 • 21:55 REKLAME
 • 22:00 INFOSEDMICA
 • 22:30 BRČKO NA DLANU (R – četvrtak)
 • 23:20 PROLOG (R)
 • 00:15 REKLAME