Biznis forum: Održano pet panel sekcija

MARKETING

U okviru Prvog biznis foruma u Brčkom organizovano  je pet panel sekcija, a svaka od njih je okupila kvalitetne paneliste koji su iz svojih oblasti iznijeli egzaktne podatke i prijedloge za unapređenje istih.

Lokalni i regionalni razvoj predstavlja polaznu osnovu kako bi se napravio presjek šta se od osnivanja Brčko distrikta BiH do sada uradilo i koji su postignuti ciljevi. Bila je to prilika i da se ukaže na smjenice kojih bi se trebali držati s ciljem stvaranja pozitivnije slike.

“Možda dolazi vrijeme da se nešto promijeni i da se krene naprijed. Prije svega bi se trebao napraviti stabilniji pravni sistem, jasniji zakoni, podzakonski akti. Da se onemogući različitim interesnim grupama, političkim grupama, lobističkim grupama da rade onako kako oni hoće. Samo prepišite zakone iz Austrije, ništa drugo ne treba” rekao je Ilija Studen, predsjednik Uprave “Studen Holdinga”.

“Moja osnovna poruka je bila da stavimo ekonomiju ispred politike. Politička stabilnost jeste uvjet svih ekonomskih aktivnosti. To je povezano. Makro ekonomski pokazatelji pokazuju blagi oporavak ali to nije dovoljno da osjete obični građani. Nažalost, nezaposlenost na nivou 27% ili nezaposlenost kroz pitanje mladih preko 50% jeste deprimirajuća i to se mora promijeniti” rekao je prof.dr. Kemal Kozarić, dekan Ekonomskog fakulteta Sarajevo.

Iz tog razloga, između ostalog,  druga panel sekcija je bila vezana za pitanje obrazovanja i mladih. Tražen je odgovor na pitanje da li visoko obrazovanje treba da bude otvoreni ili zatvoreni sistem, a težilo se i pronalasku načina kako da se zaustavi negativni trend odlaska omladine s ovih prostora. Brčko je u segmentu obrazovanja poprilično u problemu i zbog nekvalitetnih zakonskih regulativa i njih treba hitno mijenjati.

“One će omogućiti kvalitetnije visoko obrazovanje i na kraju razvoj  univerziteta na kvalitetan način. Kasnije će tržište prepoznati kvalitet svršenih studenata sa tih univerziteta” rekao je Senad Osmanović, šef Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH.

“Vjerujem da će poslije toga biti lakše i za buduće generacije i za nas koji radimo u obrazovanju Brčko distrikta” rekao je doc.dr. Srđan Lalić, dekan Ekonomskog fakulteta Brčko.

“Svaki dan u BiH mi trebamo raditi na podizanju kako kvaliteta u visokom obrazovanju tako u svakom segmentu djelovanja. Ja kao predstavnik akademske zajednice iz određene generacije mogu kazati da nisam ni zamišljao prije 15-ak godina da će se profesija univeriztetskog nastavnika promijeniti da on mora biti preduzetno orjentisan inače ga studenti neće slušati.Od nas, kao nastavnika,  se zahtijeva poseban nivo odgovornosti, da mi kontinuirano učimo i da im nudimo kontinuirano viši sistem isporučene vrijednosti” rekao je prof. dr. Elvir Čizmić, prodekan Ekonomskog fakulteta Sarajevo.

Nezaobilazan je bio panel vezan za privredni potencijal Brčko distrikta. Prezentovane su mogućnosti i slabosti  privrede, ali i šanse za buduća ulaganja, te saradnja akademske zajednice i privrednog sektora.

“Mi nemamo velike ekonomske sisteme i onda smo usmjereni ka malim preduzećima. Ono što smo uočili istražujući jeste da su menadžmenti tih preduzeća uglavnom zadovoljni  poslovnim ambijentom, ali imaju zamjerke koje se tiču administrativnih prepreka koje usporavaju njihov rad, zakonsku regulativu, uređenje discipline i načina izdavanja odgovarajućih dozvola, plaćanje obaveza… Sve ono što može da se uradi za jedan ili dva dana a ne da traje sedmicu” kaže prof.dr. Stevan Stević, Ekonomski fakultet Brčko.

Poljoprivredu mnogi smatraju glavnom granom privrede. Zbog njenog značaja je odlučeno da to bude posebna tema o kojoj se raspravljalo. Predočen je pregled tradicionalnih poljoprivrednih aktivnosti na našem području, ali i potencijal za savremeni način privređivanja.

“Naš interes je zajednički – i foruma i naših kooperanata. Da oni imaju što više nasada, da mi imamo što više sirovine da otkupimo. Da imamo što više poslovnih partnera i za plasman robe. Najveći dio naših proizvoda plasiramo u Evropsku uniju a naše domaće sokove i džemove plasiramo u BiH” rekla je Amra Ekmekčić-Nakić, DOO Bosnaplod Brčko.

“Mi već nekoliko godina imamo saradnju sa Vladom Brčko distrikta i nekoliko projekata smo zajedno pripremali. Naše sudjelovanje je iskaz dobre želje i saradnje koje imamo  preko Save. Podijeliti naše iskustvo u korištenju strukturnih fondova kao članica EU. Radi se o projektu Poljoprivredni poduzetnički inkubator koji se nalazi u Drenovcima, 10-ak km od Brčkog. Na panelu nudimo svoje znanje kako u pripremi tako i u provedbi projekata iz ruralnog razvoja” kaže Ana Cvitković-Komesarović, Lokalna agencija za razvoj “Vjeverica” Drenovci, RH.

“Mi smo tu da predstavimo sve ono što Distrikt nudi poljoprivrednim proizvođačima, uključujući i podsticaje koji su predviđeni iz godine u godinu u budžetima Distrikta, kao i sve ostale mogućnosti koje im stoje na raspolaganju. Vjerujemo da će biti benefita od Biznis foruma i nadamo se najboljem” dodao je Saša Tanić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi Brčko distikta BiH.

Saobraćaj i turizam bila je tema petog panela i on je okupio stručnjake iz ove dvije oblasti. Zaključak je da pored riječnog potencijala, za unapređenje privrednog razvoja treba razvijati cestovne i avio linije. Pored započete obilaznice potrebno je iskoristiti geografski položaj na raskrsnicama mnogih puteva i početi sa pravljenjem autoputa, koji bi spajao Brčko distrikt sa drugim saobraćajnim vezama. Samim tim bila bi unaprijeđena i sfera turizma, koja u Brčkom nije dovoljno iskorištena i promovisana, a potencijala ima sasvim dovoljno.

“Bitno je naglasiti da su svi potencijali bez infrastrukture samo resursi koji će se stihijski razvijati i koji će kreativnim maštama pojedinaca biti interesantni lokalnom nivou. Ako govorimo o međunarodnom turističkom atraktivu, a moramo s obzirom da smo blizu EU i tradicionalnih turističkih zona, našoj dijaspori, moramo govoriti o potencijalima koji podrazumijevaju atraktiviranje tih ljudi da ostanu dan ili dva duže u svom zavičaju. Moje prisustvo i uloga u panelu je bila da naglasim sve atraktivnosti koje imamo u Brčko distriktu i da poželim da ovaj Biznis forum ne bude samo slučaj nego da se apsolutno svake godine delegira sa posebnim temama” zaključio je Aleksandar Đurić, savjetnik ministra za trgovinu i turizam RS.

BIRAM OPORAVAK

Copyright

Svi članci, video sadržaji i fotografije objavljeni na zvaničnom web site-u BDC Televizije mogu se prenositi na drugim medijima uz obavezno navođenje izvora, a ako je riječ o vlastitim sadržajima ovog portala, intervjuima, video i foto reportažama, komentarima i drugim autorskim člancima, uz navođenje izvora obavezno je staviti i link na orginalni tekst, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uvjetima.

Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet portalu BDC TV prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta.

Vrtni centar NOVI VRT