Potrebno je bolje urediti oblast dodjele grantova u Distriktu

JP Komunalno Brčko

Prije nekoliko dana, iz Pravobranilaštva Brčko distrikta je stigao dopis, odnosno pismo nadležnim institucijama Brčkog sa niz pitanja o utrošku grantova koji se dodjeljuju iz gradskog budžeta i zahtjevom da se smanje pojedini iznosi u ovu svrhu namijenjeni. Ovu temu je prokomentarisao i brčanski gradonačelnik, kao i predsjednik gradske Skupštine.

Gradonačelnik Brčkog je istakao da mu je drago da se Pravobranilaštvo sjetilo da na taj način skrene pažnju javnosti na nešto što u Brčkom postoji duži niz godina, ali ipak ne u tolikom obimu u kome je sada to predstavljeno.

“Brčko distrikt po osnovu grantova izdvaja negdje blizu 79 miliona maraka prema ovom budžetu. Međutim, treba biti precizan i navesti da se tu ne radi isključivo o tim grantovima, na koje se misli i koji su karaktera podrške udruženjima građana, nevladinom sektoru i slično. U velikoj mjeri tu se radi o grantovima koji se daju javnim preduzećima. 00:58 javnim ustanovama –  JZU negdje blizu 8 000 000 maraka” rekao je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH.

Ovdje se još radi i o sredstvima koja se realizuju po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, dječijoj zaštiti i slično, ili na primjer – JZU se dodjeljuje oko 8 miliona maraka, tako da je zapravo velika većina tih sredstava utrošena po osnovu, u neku ruku, obaveza Distrikta, dodao je Milić.

“Dio, naravno, grantova je fokusiran od strane Pravobranilaštva s pravom i mi smo sebi dali zadatak da moramo utvrditi jasna pravila i kriterijume na osnovu kojih se ti grantovi dodjeljuju” rekao je Milić.

Nedavno je na kolegijumu Vlade održana i prezentacija radnog materijala Odluke koja bi uredila tu oblast, a bila je predložena od strane konsultanata Evropske komisije. Na ovom kolegijumu je donesen zaključak da se podrži donošenje takve odluke. Uz to je preporučeno i da se prije konačnog upućivanja u institucije Brčkog na izjašnjavanje, obavi prezentacija sa poslanicima u Skupštini koji su ovlašteni predlagači amandmana i koji u najvećoj mjeri i raspolažu budžetskim sredstvima, kazao je Milić.

“Vrlo je bitno da oni, kao poslanici koji na kraju i odlučuju o budžetu i intervenišu u budžet putem svojih amandmana budu upoznati sa tom odlukom i da ona dobije i njihovu podršku”.

Predsjednik gradske Skupštine je takođe saglasan da se ovo pitanje treba hitno rješavati.

“Nama je Pravobranilaštvo Distrikta  ukazalo na činjenicu da se 79 000 000 u budžetu za 2017. našlo na pozicijama grantova, što je nevjerovatno veliki iznos na budžet Distrikta i upozoravaju nas da smo dužni povesti računa o tome koliko izdvajamo novca za grantove. Zato je taj dopis veoma koristan i dobar da ga na Parlamentu raspravimo i razgraničimo, te obavežemo Direkciju za finansije da napravi novi kontni plan, da ne svrstava sve novce u grantove” rekao je Esed Kadrić, predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH.

Kadrić je rekao da postoje subvencije i zakonske socijalne obaveze koje se izdvajaju, što je preko 15 miliona socijalnih davanja. “Takođe, ima i drugih zakonskih obaveza, te se ne može sve svrstavati pod termin “grantovi”, jer se onda i u javnosti stvara utisak da mi samo trošimo novce, a da ništa ne radimo”, kazao je on.

“Valja sve razgraničiti, a mora se i Direkcija uključiti i naravno, ja sam zagovornik da se što manje novca daje u one nepozicionirane grantove, u smislu da se dodjeljuje određenim udruženjima jer, tendencija je u Brčkom da se svakodnevno, koliko sam obaviješten, u našem Sudu registruju mnoga nova udruženja, dakle – tri građanina formiraju udruženje i onda traže novce od Distrikta”.

Kadrić je ovo okarakterisao kao poražavajuću činjenicu, a posebno saznanje da se najviše izdvaja za grantove u odnosu na sve zemlje u Evropi.

“Jako je važno da Vlada distrikta predloži kvalitetan prijedlog budžeta i da spriječimo mogućnost da se amandmanski djeluje od strane poslanika. Ukoliko su oni izabrali Vladu, valjda trebaju imati i povjerenja u svoju Vladu da je predložila najbolji budžet. S te strane korekcije budžeta u smislu da se dodjeljuju grantovi nekim udruženjima cijenim neprimjerenim, ali nemam dovoljno političke snage ni ja ni neke druge kolege koje zagovaramo da se s tom praksom prestane, jer se već u javnosti stvara osjećaj da se tu radi o određenim koruptivnim aktivnostima”, za kraj je dodao  Kadrić.

BIRAM OPORAVAK

Copyright

Svi članci, video sadržaji i fotografije objavljeni na zvaničnom web site-u BDC Televizije mogu se prenositi na drugim medijima uz obavezno navođenje izvora, a ako je riječ o vlastitim sadržajima ovog portala, intervjuima, video i foto reportažama, komentarima i drugim autorskim člancima, uz navođenje izvora obavezno je staviti i link na orginalni tekst, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uvjetima.

Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet portalu BDC TV prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta.

Vrtni centar NOVI VRT